סידור גן עדן

תיאור המוצר:

סידור בספוג
כוללת יין (רמת הנגב )

מחיר: 350